Product Tag - Bộ máy phun sương 60 béc

 • Bộ máy phun sương 100 béc, DH-100

  Thông số máy DH-100:

  OPEN FLOW:      4.0 LPM
  WATT:                  200 W
  PRESSURE:       180 PSI
  AMPS:                3A
  VOLT INPUT:      220 VAC
  VOLT OUTPUT:  36VDC
  MIN NOZZLES:  50 béc
  MAX NOZZLES: 100  béc

  Thời gian bảo hành: 12 tháng

  Giá chưa bao gồm thuế VAT

  4.850.000  4.400.000  Chi tiết
 • Bộ máy phun sương 50 béc, DH-100

  Thông số máy DH-100:

  OPEN FLOW:      4.0 LPM
  WATT:                  200 W
  PRESSURE:       180 PSI
  AMPS:                3A
  VOLT INPUT:      220 VAC
  VOLT OUTPUT:  36VDC
  MIN NOZZLES:  50 béc
  MAX NOZZLES: 100  béc

  Thời gian bảo hành: 12 tháng

  3.475.000  3.250.000  Chi tiết
 • Bộ máy phun sương 60 béc đế nhựa, DH-100

  Thông số máy DH-100:

  OPEN FLOW:      4.0 LPM
  WATT:                  200 W
  PRESSURE:       180 PSI
  AMPS:                3A
  VOLT INPUT:      220 VAC
  VOLT OUTPUT:  36VDC
  MIN NOZZLES:  50 béc
  MAX NOZZLES: 100  béc

  Thời gian bảo hành: 12 tháng

  3.485.000  3.380.000  Chi tiết
 • Bộ máy phun sương 60 béc, DH-100

  Thông số máy DH-100:

  OPEN FLOW:      4.0 LPM
  WATT:                  200 W
  PRESSURE:       180 PSI
  AMPS:                3A
  VOLT INPUT:      220 VAC
  VOLT OUTPUT:  36VDC
  MIN NOZZLES:  50 béc
  MAX NOZZLES: 100  béc

  Thời gian bảo hành: 12 tháng

  3.800.000  3.500.000  Chi tiết
 • Bộ máy phun sương 70 béc, DH-100

  Thông số máy DH-100:

  OPEN FLOW:      4.0 LPM
  WATT:                  200 W
  PRESSURE:       180 PSI
  AMPS:                3A
  VOLT INPUT:      220 VAC
  VOLT OUTPUT:  36VDC
  MIN NOZZLES:  50 béc
  MAX NOZZLES: 100  béc

  Thời gian bảo hành: 12 tháng

  4.050.000  3.750.000  Chi tiết

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Hotline

0903038948

0901354636